Het recht voorzichtig te zijn

Wie in België een mobieltje koopt, krijgt daar tegenwoordig verplicht een waarschuwing bij: Denk aan uw gezondheid – gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lage SAT-waarde. Voor wie nog nooit van SAT heeft gehoord – of SAR in het Engels; dat is een maat voor de hoeveelheid energie die het mobieltje aan het lichaam afgeeft. Hoe hoger de SAT-waarde, hoe sterker het elektromagnetisch veld. Ook zijn kindermobieltjes sinds 1 maart verboden.

De argeloze burger die de waarschuwing leest, denkt misschien dat mobiel bellen ongezond is. Bewezen ongezond, net als sigaretten - anders zou de overheid toch niet waarschuwen? Zo eenvoudig ligt het niet: de ene waarschuwing is de andere niet. België hanteert hier het voorzorgsprincipe; zolang niet is bewezen dat straling onschadelijk is, kun je maar beter de dosis laag houden.

Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden (RIVM, TNO, KEMA) geeft advies hoe mensen de blootstelling kunnen verminderen. 'Waarom zou je mensen die zich zorgen maken niet mogen uitleggen hoe je de blootstelling vermindert?', aldus Ronald van der Graaf van het platform. Volgens wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout wakker je daarmee juist onterecht elektroparanoia aan. Anouck Vrouwe schreef voor het zomernummer van de Nederlandse New Scientist een artikel over het recht om voorzichtig te zijn: het artikel ligt nu in de winkels. In het blad heet het artikel 'Stralen van onzekerheid'.

Artikel Anouck Vrouwe over de risico's van elektromagnetische straling