Expanding (Event) Horizons

Hoe zorg je dat de Nederlandse natuurkunde een afspiegeling wordt van de Nederlandse samenleving? Hoe zorg je meer meisjes, kinderen uit arme gezinnen en kinderen van allochtone afkomst een carrière in bèta of techniek kiezen? In een co-creatiesessie van de NWA-projectgroep 'Expanding (Event) Horizons' stonden die vragen centraal. Anouck Vrouwe leidde de discussie. Het projectteam had docenten, studenten en andere experts uitgenodigd om samen projecten te ontwerpen met als thema zwaartekracht, voor moeilijk bereikbare groepen jongeren tussen 9 en 16 jaar oud. Het team werkt ideeën uit de brainstorm uit tot een projectvoorstel, dat in een nieuwe co-creatiesessie verder vorm wordt gegeven. De volgende co-creatiesessie volgt in oktober 2018.

Meer informatie
Persbericht UL